Hrvatski centar za razminiranje

  Swiss Croatian Cooperation Programme
  Program ruralnog razvoja
RSS

Edukacija i osvješćivanje o minskoj opasnosti

U ukupnoj svjetskoj protuminskoj zajednici, pa tako i u Republici Hrvatskoj, provodi se informiranje i edukacija stanovništva o opasnosti od MES-a, NUS-a i njihovih dijelova, primarno na ukupnom MSP-u (minski sumnjivom području) Republike Hrvatske, ali i na njenom širem području.

Proces se provodi kontinuirano putem različitih modela i programa od osnutka HCR-a. Republika Hrvatska, kao potpisnica Ottawske konvencije, prema članku 6. dužna je osigurati i provoditi ove programe i o tome izvijestiti glavnog tajnika UN-a.

Temeljem Zakona o protuminskom djelovanju NN 110/15 (čl. 90 do čl.94), Ured za razminiranje Vlade Republike Hrvatske koordinira, a HCR u suradnji s tijelima državne uprave, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, civilnog sektora i lokalnim stanovništvom kontinuirano provodi informiranje i edukaciju o opasnostima od MES-a (minsko eksplozivnih sredstava), NUS-a (neeksplodiranih ubojnih sredstava) i njihovih dijelova. U skladu sa Zakonom MUP RH provodi informiranje i edukaciju o opasnostima od EOR-a (eksplozivnih ostataka rata) sukladno svojem planu i programu.

Kao i do sada informiranje i edukacija se odvija kroz javno informiranje putem medija, stručnih predavanja usmjerenih prema rizičnim skupinama te sudjelovanjem na raznim javnim događanjima. Informiranje i edukaciju o opasnostima od MES-a, NUS-a i njihovih dijelova, kao i informiranje šire javnosti provode osposobljeni djelatnici HCR-a i službenici MUP RH.

Osnovni cilj svih informacija za javnost, različitih programa je održanje kontinuirane razine spoznaje o riziku i opasnosti u razdoblju dok MSP ne bude očišćen od MES-a, NUS-a i njihovih dijelova i predani krajnjim korisnicima na sigurnu upotrebu.

Većem broju različitih ciljanih skupina potrebno je jasno i kontinuirano ukazivati na opasnost od MES-a, NUS-a i njihovih dijelova. Potrebno ih je educirati kako se pravilno ponašati i izbjegavati rizične situacije u različitim svakodnevnim aktivnostima, na primjer kada su pojačane aktivnosti na poljima i okućnicama, u šumama, lovu, planinarenju i sl.

Osim ove osnovne komponente vezane za rizične skupine i zajednice, važne su i druge komponente protuminskog djelovanja, te interakcija s različitim subjektima, naročito medijima i lokalnom upravom u kreiranju komunikacijske strategije.

 

Aktivnosti kojima HCR direktno ili indirektno doprinosi ukupnom procesu informiranja i edukacije su:
 • Utvrđivanje jasne i precizne granice MSP-a u odnosu na okolni prostor.
 • Kontinuirana interakcija između terenskih timova HCR-a i svih izvora informacija.
 • Sustavom intervjua i prikupljanja informacija izuzetno velik broj različitih subjekata dobiva informacije o prostoru, metodama i načinu rada, aktualnim radovima i planovima za budućnost u vezi s definiranim prioritetnim skupinama.
 • Standardno obilježavanje prostora propisanim različitim oblicima prvenstveno metalnim oznakama, interaktivnim procesom s lokalnom zajednicom i ciljanim skupinama, lovačkim i ribolovnim društvima, planinarima i drugima.
 • Dostavljanjem karata, kartografskim prikazima u potpunosti je upoznata lokalna zajednica županija, gradova i općina, policijskih uprava, javnih poduzeća RH, resornih ministarstava, turističkih zajednica, uprava nacionalnih parkova, lovačkih i ribolovnih društava, veleposlanstava stranih zemalja u RH, te ostalog izuzetno širokog kruga korisnika.
 • Sustavom planiranja i utvrđivanja prioriteta daje se jasan vremenski okvir za provedbu radova humanitarnog razminiranja, te neposredno ukazuje na određeno strpljenje i potrebne oblike ponašanja. Javnost i dostupnost planova osigurana je na više razina.
 • HCR je nositelj i organizator različitih medijskih, promotivnih, humanitarnih i drugih aktivnosti u kojima se, osim prikupljanja sredstava, postižu efekti stalnog upozoravanja na probleme minske opasnosti.
 • MIS PORTAL HCR-a, koji je dostupan na internetskim stranicama: https://misportal.hcr.hr, omogućuje korisnicima uvid u stanje MSP-a, koje se ažurira na tjednoj razini. Jednako tako moguće je dobiti uvid u stanje obilježenosti MSP-a.

HCR

U procesu informiranja i edukacije razvijena je vrlo dobra suradnja HCR-a s tijelima državne uprave, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, civilnog sektora i lokalnim stanovništvom te s nizom nevladinih udruga, međunarodnih i domaćih organizacija. Udruge i organizacije, koje su u proteklom vremenu bile uključene u proces su:

Ministarstvo unutarnjih poslova , Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, Hrvatski Crveni križ, Međunarodni odbor Crvenog križa, Hrvatska udruga žrtava mina, Hrvatski lovački savez, Hrvatska vatrogasne zajednica, Zajednica udruga hrvatskih civilnih stradalnika iz Domovinskog rata Hrvatske u suradnji s Udrugama branitelja iz Domovinskog rata, Udruga žrtava mina Karlovačke županije, Udruga specijalne policije iz Domovinskog rata, Udruge branitelja veterana vojne policije iz Domovinskog rata, Hrvatski savez sjedeće odbojke, Invalidski odbojkaški klub – Zagreb, PP "KPV ZNG-91" iz Karlovca, Norveška Narodna Pomoć (NPA), Udruga Mine Aid, Zaklada Hrvatska bez mina, Centar M.A.R.E., Zaklada Recobot, NONE, Kazalište Daska iz Siska, OSCE misija u RH, Dječje amatersko lutkarsko kazalište "Pinokio" Knin, Lutkarska scena MM iz Osijeka, Udruga BEMBO, Norveška narodna pomoć (NPA), Udruga Hrvatska pomaže, Centar za neohumanističke studije iz Karlovca, LIONS, UNDP (Program za razvoj Ujedinjenih naroda), Savez gorskih vodiča Hrvatske i druge vladine i nevladine organizacije.

Posljednjih godina edukativne programe HCR provodi u dobroj suradnji s MUP RH i nadležnim Policijskim upravama u kampanji "Manje oružja, manje tragedija", uz potporu UNDP-a.

HCR

 

Temeljni oblici edukacije provodili su se i provode putem sljedećih aktivnosti:
 • Prezentacije i predavanja u školama, javnim poduzećima, održavanjem tribina.
 • TV/radio spotovi, jinglovi.
 • Kazališne predstave, crtani filmovi, filmovi "Bembo i prijatelji protiv mina","Bembo na opasnom putu", različiti performansi.
 • Kazalište Daska iz Siska predstavom "Ne - ne mine", u 11 godina u preko 270 odigranih predstava bilo je nazočno oko 70.000 djece i velik broj odraslih.
 • Norveška narodna pomoć i udruga Bembo u projektu 2005. i 2006. – predstava za djecu u 32 škole na prostoru miniranih županija - obuhvaćeno više od 6000 djece. Te predstave odigravane su i kasnije.
 • Edukacijske bilježnice i posebne brošure, informativni letci.
 • Tiskana slikovnica "Opasnost na Mrkvinom vrhu".
 • Kazalište Daska iz Siska odigralo je preko 270 predstava Ne, ne, MI-NE u školama gotovo svih županija s MSP-om i uz različite manifestacije, kao što su otvaranja dječjih igrališta u organizaciji HCK-a
 • Tiskana slikovnica "Pazi mine" u izdanju Centra za neohumanističke studije potporom State Departementa preko ITF-a, u nakladi 30.000 primjeraka podijeljena u stotinjak škola na područjima s MSP-om.
 • Tiskana slikovnica „Ugroženi svijet“ udruge Artless Bembo uz pomoć Međunarodnog Crvenog križa i Ministarstva kulture Republike Hrvatske. U izradi slikovnice pomagali su Prirodoslovni muzej Zagreb i stručno osoblje Crvenog križa. Slikovnica je koncipirana multidisciplinarno i pruža saznanja o staništima ugroženih životinjskih vrsta u Republici Hrvatskoj. Istovremeno je i rječnik nazivlja tih životinja na pet jezika te kao priručnik upozorava na minske i opasnosti od eksplozivnih naprava u prirodi te uči o načinima označavanja zagađenih područja. Digitalnu slikovnicu „Ugroženi svijet“ financirale su jedinice lokalne uprave i samouprave, trgovačka društva i drugi donatori.
 • Medijski eksponirani projekti, sajmovi lova, ribolova, izložbe s popratnim informativnim pultovima, promidžbenim materijalom.
 • Program obilježavanja "Međunarodnog dana svjesnosti o opasnostima od mina i pomoći u protuminskom djelovanju", 4. travnja u suradnji s ostalim organizacijama - centralna događanja u Zagrebu, u Slavonskom Brodu, Tenji i Osijeku, Sisku, Glini, Otočcu, te nizom popratnih manifestacija vezanima uz "Travanj mjesec zaštite od mina“ u Sisku, Osijeku, Karlovcu, Vinkovcima, Zadru, Drnišu, Šibeniku i drugim gradovima, uz objavu slikovnih oglasa, spotova, crtanih filmova na HRT-u, radio programa, jinglova na lokalnim postajama, promocijama slikovnica,
 • Kuhačom protiv mina
 • Tradicionalna "Noć tisuću večera", kasnije preimenovana u "Večer za siguran korak" u organizaciji Američke trgovačke komore i veleposlanstava SAD-a i Kanade.
 • Akcija "Manje oružja, manje tragedija" u organizaciji Ministarstva unutarnjih poslova, uz potporu UNDP-a
 • Sudjelovanje HCR-a na zajedničkim tribinama "Djeca u minskom okruženju", koju provodi Zajednica udruga hrvatskih civilnih stradalnika iz Domovinskog rata Hrvatske, uz potporu predstavnika Hrvatskog Crvenog križa, HCR-a i MUP-a. Organizirano je više desetaka ovakvih tribina u Osječko-baranjskoj, Vukovarsko-srijemskoj, Sisačko-moslavačkoj, Šibensko-kninskoj, Zadarskoj i Ličko-senjskoj županiji. Tribine su organizirane u osnovnim školama, a educirano je na svakoj tribini više stotina djece svih uzrasta. Na tribinama je redovito obavljena podjela edukativnog materijala,
 • Različite inicijative estradnih umjetnika, koncerti, likovne izložbe, sportske manifestacije na kojima se govori o protuminskom djelovanju u Republici Hrvatskoj,
 • Udruga hrvatskih branitelja dragovoljaca Domovinskog rata Virovitičko-podravske županije održala je nekoliko stotina predavanja na svom području za više tisuća djece,
 • Sudjelovanje predstavnika HCR-a u edukativnim emisijama, što je naročito izraženo kroz podružnice u Osijeku, Zadru i Karlovcu.
 • Uključivanje u humanitarne akcije: Kvadrat mira, SPES- za Hrvatsku bez mina i druge. Akcije su osim financijskih postigle i dobre informativne i edukativne rezultate.
 • Predstave Dječjeg amaterskog lutkarskog kazališta "Pinokio" iz Knina pod nazivom "Pazi mina" i "Opasna igra" vidjelo je nekoliko tisuća djece vrtića i školskog uzrasta u Domu hrvatske vojske i na Kninskoj tvrđavi uz obilježavanje Međunarodnog dana svjesnosti o opasnostima od mina i pomoći u protuminskom djelovanju, u 6 predstava za djecu Otočca, Kistanja, Vrlike i Drniša. Uz predstavu podijeljene su slikovnice "Pazi mina". Tiskana je i slikovnica "Opasna igra", koja je također dijeljena djeci, te DVD sa snimkom predstave.
 • Učešće predstavnika HCR-a na Sajmu lova i ribolova u Varaždinu, gdje je Hrvatski lovački savez promovirao univerzalnu poruku o minskoj opasnosti, koja se povremeno prikazuje na HTV-u. Nazočnost predstavnika HCR-a na Sajmu zdravlja u Vinkovcima, na Sajmu lova i ribolova u Osijeku uz organizaciju pulta s edukativnim porukama i prikazu minske situacije.
 • Hrvatski Crveni križ je provodio svoj redoviti program edukacije putem predavanja, bilo samostalno ili s drugim udrugama. Procjena je da je više desetaka tisuća djece bilo na predavanjima. HCK ove aktivnosti provodi kontinuirano godinama u županijama s minskim problemom putem 49 gradskih i općinskih društava i 65 osposobljenih instruktora. Potporom HCK-a izgrađena su igrališta u Županji, Valpovu, Vinkovcima, Strošincima, Novoj Gradišci, Dragaliću i Gračacu, Vurotu, te velikom broju drugih sredina, ukupno 85 igrališta. Svrha im je zadržati djecu u okviru sigurnih prostora.
 • National Geographic Yunior tiskao je poruku uz slikovni prilog o minskoj opasnosti, koju je oblikovao HCR, a vidjelo ju je više od 100.000 djece godišnje širom Hrvatske, koja dobivaju i čitaju časopis.
 • Ciljane tiskovne konferencije i edukacije predstavnika medija.

Od početka provođenja edukacije o opasnostima od mina putem različitih programa više od milijun ljudi (djece i odraslih) sudjelovalo je na nekoj od gore navedenih aktivnosti. Medijsko praćenje problema miniranosti u RH i informiranje javnosti o tome višestruko je povećalo ovaj broj.

HCR

 

Razne aktivnosti edukacije o opasnostima od mina, kvalitetna obilježenost minski sumnjiva prostora oznakama opasnosti utječu na smanjenje broja žrtava mina, što potvrđuje i činjenica da se zadnjih godina smanjuje broj stradavanja, a nakon 2004. godine nije bilo stradavanja djece u minski sumnjivim područjima.

Stoga, zajednički apeliramo na sve građane:

 • NE ULAZITE U OZNAČENA MINSKA POLJA I MINSKI SUMNJIVA PODRUČJA
 • POŠTUJTE ZNAKOVE OPASNOSTI OD MINA
 • NE UKLANJAJTE ZNAKOVE OPASNOSTI- BUDITE ODGOVORNI PREMA DRUGIMA
 • NE DIRAJTE NEPOZNATE PREDMETE I EKSPLOZIVNE OSTATKE RATA
 • OBILJEŽITE MJESTO PRONALASKA MES-a ili NUS-a I OBAVIJESTITE POLICIJU NA BROJ 192
 • OBAVIJESTITE I SUSTAV ŽURNE POMOĆI NA BROJ 112
 • IZBJEGAVAJTE RIZIČNO PONAŠANJE-ZOVITE UPOMOĆ
 • RAZMINIRANJE PREPUSTITE STRUČNJACIMA!

 

Aktivnosti edukacije u 2015. godini

U skladu s planiranim za 2015. godinu obavljane su edukacije o opasnostima od MES-a i NUS-a u 11 županija i Gradu Zagrebu. Održano je 69 edukacija u 51 gradu/općini te je ukupno educirano preko 8500 osoba (građani, učenici, planinari, članovi Hrvatskog lovačkog saveza, Hrvatskih šuma, Gorske službe spašavanja, poljoprivrednici, izviđači-volenteri, i drugi).

Najveći broj informiranja i edukacija stanovništva o opasnostima od MES-a i NUS-a je obavljen u suradnji s Ministarstvom unutarnjih poslova i nadležnim policijskim upravama u kampanji Ministarstva unutarnjih poslova RH „Manje oružja, manje tragedije“. Suradnja je također ostvarena s: Hrvatskim lovačkim savezom, Hrvatskim Crvenim križom, Lions clubom Beli Manastir, Invalidskim odbojkaškim klubom Zagreb, županijskim, gradskim i općinskim upravama i ostalim ne vladinim organizacijama i udrugama.

Edukacije su najvećim dijelom pratile projekte razminiranja na području minski zagađenih županija u skladu sa Godišnjim planom razminiranja za 2015. godinu. Dvije planirane edukacije (Posedarje i Jagodnjak) nisu odrađene jer su u susjednim mjestima u vrijeme planiranog održavanja odrađene edukacije na poziv nadležnih policijskih uprava i u suradnji s nevladinim organizacijama.

HCR

 

Planirane aktivnosti informiranja i edukacije stanovništva o opasnstima od MES-a, NUS-a i njihovih dijelova u 2016 godini.

U 2016. godini planira se 65 aktivnosti informiranja i edukacije stanovništva o opasnostima od MES-a, NUS-a i njihovih dijelova i to: 30 edukacija u devet županija u skaldu s planom aktivnosti razminiranja, 20 edukacija na poziv tijela državne uprave i ostalih vladinih i ne vladinih institucija te 15 edukacija ciljanih skupina.

Isto tako u skladu sa Zakonom o protuminskom djelovanju (čl..93) planira se održati i stručna radionica za osposobljavanje djelatnika HCR-a u informiranju i edukaciji stanovništva o opasnosti od MES-a, NUS-a i njihovih dijelova.

NOVOSTI

16. Međunarodno simpozij Protuminsko djelovanje 2019.

MINSKA SITUACIJA

Minski sumnjiva područja u RH:
351,00 km2

Ured za razminiranje Vlade RH
CTRO