Hrvatski centar za razminiranje

RSS

Vizija

Smanjenjem opasnosti od mina, eksplozivnih sredstava i posljedica uzrokovanih zagađenošću istima, omogućiti sigurniji i pravedniji život svim građanima, ravnomjerniji i brži gospodarski razvoj, provođenje zaštite okoliša na cjelokupnom teritoriju i integriranje žrtava mina u društvo, u cjelosti.

Misija

Hrvatski centar za razminiranje će organizirati i nadzirati poslove humanitarnog razminiravanja, ažurirati podatke o minski sumnjivom prostoru, održavati obilježenost minski sumnjivog prostora, koordinirati aktivnosti edukacije stanovništva o opasnostima od mina i pomoći žrtvama mina, posredovati i zagovarati neuporabu i zabranu protupješačkih mina i kazetnog streljiva, te metode, tehnike i tehnologiju humanitarnog razminiravanja učiniti dostupnim svima i na taj način biti uključen u rješavanje globalnog minskog problema u svijetu.

NOVOSTI

16. Međunarodno simpozij Protuminsko djelovanje 2019.

MINSKA SITUACIJA

Minski sumnjiva područja u RH:
351,00 km2

Ured za razminiranje Vlade RH
CTRO