Hrvatski centar za razminiranje

    Swiss Croatian Cooperation Programme
    Program ruralnog razvoja
RSS

Poslovi u tijeku

Download dokumenata

Hrvatski centar za razminiranje ustupa poslove pretraživanja i/ili razminiranja ovlaštenim pravnim osobama ili obrtnicima sukladno Zakonu o javnoj nabavi ili sukladno međunarodnim ugovorima. Poslovi pretraživanja i/ili razminiranja obavljaju se na radilištu temeljem odobrenog izvedbenog projekta i sklopljenog ugovora. Nakon potpisa ugovora, a po zahtjevu ovlaštene pravne osobe ili obrtnika pristupa se uvođenju u posao. Uvođenje u posao obavlja pirotehnički nadzornik uz obveznu nazočnost voditelja radilišta. O uvođenju mora biti obavješten i investitor te mu se mora omogućiti nazočnost ako to zatraži.

U poslovima u tijeku (tjednom planu) navedeni su projekti na kojima se izvode poslovi pretraživanja i/ili razminiranja, ovlaštena pravna osoba koja obavlja poslove na radilištu, projektirana površina, izvor financiranja, projekti u mirovanju zbog nepovoljnih uvjeta rada te projekti na kojima se obavlja geodetska izmjera.

NOVOSTI

16. Međunarodno simpozij Protuminsko djelovanje 2019.

MINSKA SITUACIJA

Minski sumnjiva područja u RH:
351,00 km2

Ured za razminiranje Vlade RH
CTRO