Hrvatski centar za razminiranje

    Swiss Croatian Cooperation Programme
    Program ruralnog razvoja
RSS

Kako postati donator?

PODACI ZA UPLATE KUNSKIH I DEVIZNIH DONACIJA
KUNSKE DONACIJE
RAČUN HR12 1001 0051 8630 0016 0
MODEL (isti za sve kunske donacije) HR65
POZIV NA BROJ (ovisi o subjektu)
Poziv na broj ukoliko je donator
TRGOVAČKO DRUŠTVO
7099-035-21990-672007
Poziv na broj ukoliko je donator
FIZIČKA OSOBA
7099-019-21990-672007
Poziv na broj ukoliko je donator NEPROFITNA ORGANIZACIJA 7099-027-21990-672007
DONACIJE U INOZEMNIM VALUTAMA
NAZIV I ADRESA BANKE /
BANK NAME AND ADDRESS:
Hrvatska narodna banka, Trg hrvatskih velikana 3, Zagreb 10000, Hrvatska
SWIFT CODE: NBHRHR2XXXX
NAZIV I ADRESA INSTITUCIJE / BENEFICIARY NAME AND ADDRESS: Ministarstvo financija Republike Hrvatske, Katančićeva 5, 10000 Zagreb, Hrvatska
IBAN CODE: HR12 1001 0051 8630 0016 0
Account No.: 1863000160
Sort Code: 1001005
REMITTANCE INFO/ REMARKS: 21990 (+opisno svrha uplate)
RKP oznaka - upisuje se samo broj 21990 (po toj oznaci će se prepoznati da se radi o HCR-u) + svrha uplate (npr. donacija-razminranje ili već nešto drugo za što je namjena

Nakon izvršene donacije (bilo u novčanim sredstvima ili u opremi), donacija se koristi sukladno želji donatora za navedenu svrhu. Ukoliko donator izrazi želju, po realizaciji projekta ostvarenog njegovom donacijom, HCR dostavlja izvješće o realizaciji sa detaljnijim podacima o tijeku projekta, npr. koja površina je razminiranja, koliko mina je uklonjeno i sl. Donator ima pravo uvida u tijek projekta u svakom trenutku njegove izvedbe.

Iskreno zahvaljujemo na Vašem interesu i donaciji!

NOVOSTI

16. Međunarodno simpozij Protuminsko djelovanje 2019.

MINSKA SITUACIJA

Minski sumnjiva područja u RH:
351,00 km2

Ured za razminiranje Vlade RH
CTRO