Hrvatski centar za razminiranje

RSS

Adrese i kontakti

 

HRVATSKI CENTAR ZA RAZMINIRANJE

HRVATSKI CENTAR ZA RAZMINIRANJE
Ante Kovačića 10, 44 000 Sisak
Tel.:  +385 44 554 151
Fax.: +385 44 554 142
e-mail: kontakt@hcr.hr
OIB: 78591911697

URED RAVNATELJA
RAVNATELJ, Zdravko Modrušan, dipl.krim.
e-mail: ravnatelj.HCR@hcr.hr
             
Tel.:  +385 44 554 100
Fax.: +385 44 554 111

Predstojnica Ureda ravnatelja, Tajana Čičak
Tel.:  +385 44 554 141
Fax.: +385 44 554 111
e-mail: tajana.cicak@hcr.hr

SEKTOR ZA OPĆE POSLOVE
pomoćnik ravnatelja, Neven Karas
Tel:  044/ 554 100
Fax: 044/ 554 111
e-mail: neven.karas@hcr.hr

SEKTOR ZA IZVID
pomoćnik ravnatelja, Ante Brkljačić
Tel:  044/ 554 149
Fax: 044/ 554 150
e-mail: ante.brkljacic@hcr.hr

SEKTOR ZA EU FONDOVE I PLANIRANJE
pomoćnik ravnatelja, Davor Laura
Tel:  044/ 554 102
Fax: 044/ 554 150
e-mail: davor.laura@hcr.hr

SEKTOR ZA KONTROLU KVALITETE
v.d. pomoćnika ravnatelja Nikša Bogdanić
Tel:  044/ 554 100
Fax: 044/ 554 150
e-mail: niksa.bogdanic@hcr.hr

PODRUŽNICE

PODRUŽNICA ISTOK
Vijenac Ivana Meštrovića 14 b, 31 000 Osijek
Predstojnik, Dubravko Krušarovski, mr. sc.
Tel.:  +385 31 250 821
Fax.: +385 31 250 829
e-mail: osijek@hcr.hr

PODRUŽNICA JUG
S. Radića 11, 23 000 Zadar
Predstojnik, dr.sc. Josip Čerina
Tel.:  +385 23 224 870
Fax.: +385 23 224 871
e-mail: zadar@hcr.hr

UPRAVNO VIJEĆE HCR-a

Hrvatskim centrom za razminiranje upravlja Upravno vijeće. Predsjednika te članove Upravnog vijeća predlaže predsjednik Vlade Republike Hrvatske. Predsjednik i članovi Upravnog vijeća imenuju se na vrijeme od četiri godine, a imenuje ih i razrješuje Vlada Republike Hrvatske. Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 6. srpnja 2017. godine donijela Rješenje o imenovanju predsjednice i članova Upravnog vijeća Hrvatskog centra za razminiranje;

Đurđa Adlešič, predsjednica Upravnog vijeća Hrvatskog centra za razminiranje

dr.sc. Damir Trut, član
predstavnik Ministarstva unutarnjih poslova

mr.sc. Jasna Ognjanovac, član
predstavnica Ministarstva vanjskih poslova

Frane Tomičić , član
predstavnik Ministarstva obrane

Krešimir Ivančić, član
predstavnik Ministarstva poljoprivrede

Robert Markt, član
predstavnik Hrvatskog Crvenog križa

Domagoj Plemenčić, član
predstavnik radnika

prof.dr.sc. Mate Granić, član

Marinko Krešić, član

ŽUPANIJSKI KOORDINATORI RAZMINIRANJA

ZADARSKA ŽUPANIJA
Božidara Petranovića 8, 23000 Zadar
Davor Lonić
lonic@zadarska-zupanija.hr
www.zadarska-zupanija.hr

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
Ured župana

Domovinskog rata 2/I 1, 21000 Split
Damir Gabrić, dip.ing. sigurnosti
damir.gabric@dalmacija.hr

ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za gospodarstvo

Trg Pavla Šubića I, 22000 Šibenik
Mr.sc. Marlena Floigl, pročelnica
marlena.floigl@sibensko-kninska-zupanija.hr

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
Zavod za prostorno uređenje

Stipe Mudrovčić, pročelnik
zavod@licko-senjska.hr

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
S. i A. Radića 36, 44000 Sisak
Stjepan Miheličnik, viši savjetnik
stjepan.mihelicnik@smz.hr

KARLOVAČKA ŽUPANIJA
Odsjek za protokol i odnose s javnošću

Ambroza Vranyczaniya 2, 47000 KARLOVAC
Bernardo Pahor, voditelj Odsjeka
bernardo.pahor@kazup.hr

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša

Petra Krešimira IV. br .1, 35000 Slavonski brod
Miroslav Jarić, pročelnik
mjaric@bpz.hr

POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za gospodarstvo i graditeljstvo

Županijska ulica 7, 34000 Požega
Branko Grgić
branko.grgic@pszupanija.hr

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
Glagoljaška 27/II, 32100 Vinkovci
Ivo Lozić
ivolozicivo@gmail.com

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
AGENCIJA ZA RAZVOJ

Stjepana Radića 4, 31000 Osijek

NOVOSTI

16. Međunarodno simpozij Protuminsko djelovanje 2019.

MINSKA SITUACIJA

Minski sumnjiva područja u RH:
351,00 km2

Ured za razminiranje Vlade RH
CTRO