Hrvatski centar za razminiranje

RSS

Uvodna riječ ravnatelja

Poštovani korisnici našeg portala, dame i gospodo,

Govoreći o minskom problemu i protuminskom djelovanju u Republici Hrvatskoj možemo ustvrditi da su ostvareni brojni uspjesi u svezi rješavanja ovog posebnog problema s kojim se suočila Republika Hrvatska u tijeku, a posebice nakon Domovinskog rata.

Republika Hrvatska je danas sigurna od minske opasnosti na svim dijelovima prometne infrastrukture, turističkih destinacija, područjima obnove, okućnicama i na prostorima oko objekata društvene namjene. Vlada Republike Hrvatske prepoznala je od samog početka minski problem kao sigurnosni, gospodarski i ekološki i potvrdila to u svim ključnim sastavnicama protuminskog djelovanja, prvenstveno osiguranjem stabilnih izvora financiranja u Državnom proračunu, zajmovima Svjetske banke i javnih poduzeća Republike Hrvatske, fondovima Europske Unije, kao i dobrim i transparentnim odnosima s međunarodnom donatorskom zajednicom i donatorima u zemlji.

Hrvatski centar za razminiranje od svog osnutka 1998. godine razvijao je vlastiti model temeljen i na međunarodno priznatim smjernicama uz uporabu modernih tehnika i tehnologija. Danas je, po ocjeni svjetskih stručnjaka, jedan među najboljima u regiji i svijetu. Razvijen je Minsko informacijski sustav prilagođen svim složenim postupcima u humanitarnom razminiranju, provedba javne nabave poslova razminiranja, kao i kontrola kvalitete poslova tehničkog izvida i razminiranja.

Razvijena je i u punoj je funkciji i javnoj primjeni web aplikacija - MIS portal, koja omogućuje jasan i precizan uvid u trenutno stanje minski sumnjivog prostora i njegove obilježenosti na stranicama HCR-a: www.hcr.hr i https://misportal.hcr.hr.

Poslovima razminiranja koje obavljaju pravne osobe ovlaštene za obavljanje poslova razminiranja, kao i postupcima općeg i tehničkog izvida koji je u nadležnosti HCR-a minski sumnjivi prostor je s početno procijenjenih trinaest tisuća četvornih kilometara umanjen i precizno definiran i obilježen (www.hcr.hr/hr/minska situacija)

Trenutno, (studeni, 2018.) 55 gradova i općina u 8 županija još uvijek trpe posljedice miniranosti. To su u najvećem obimu šumske površine zastupljene s 95,49%, potom poljoprivredno zemljište s 4,25% te ostalo zemljište s 0,26%. Nacionalnim programom protuminskog djelovanja 2009.-2019. godine definirane su sve pretpostavke za rješenje minskog problema uključujući kapacitete i potrebna sredstva. Unazad nekoliko zadnjih godina osigurana financijska sredstva prate Nacionalni program protuminskog djelovanja i to zahvaljujući značajnom doprinosu Europske unije u iznosu od preko 144 milijuna eura, što je gotovo petina svih financijskih sredstava uloženih u rješavanje minskog problema u razdoblju od 20 godina.

Zbog povećanih financijskih sredstava očekujemo ubrzani tempo razminiranja Hrvatske, a prioritet će, kao i do sada biti sigurnost građana i pirotehničara. Upravo zbog sigurnosti te uz uvažavanje uvjeta i karakteristika terena kojega je još potrebno razminirati, a radi se uglavnom o šumama i brdsko – planinskom području - Hrvatska je nadležnim tijelima Ottawske Konvencije predala zahtjev za produženja roka izvršenja obveza preuzetih za 7 narednih godina. O zahtjevu tijela Konvencije odlučuju u studenom 2018. godine.

Važna zadaća u narednom razdoblju je, kao i dosad, informiranje i edukacija stanovništva o opasnostima od MES-a, NUS-a i njihovih dijelova koju HCR kontinuirano provodi s većim brojem organizacija, udruga i tijelima državne uprave.

Uz pravilno odabiranje prioritetnih projekata te konstantnu edukaciju, broj žrtava se iz godine u godinu smanjuje. U 2017. godini nije bilo minskih incidenata niti nesreća, kao niti u deset mjeseci tekuće godine.

HCR je osnivač Centra za testiranje, razvoj i obuku d.o.o., Zaklade za humanitarno razminiranje - Hrvatska bez mina, koja je aktivna na više područja. HCR je također član i suosnivač SEEMACC-a - Savjeta za protuminsko djelovanje u Jugoistočnoj Europi.

U dosadašnjem protuminskom djelovanju potpisani su mnogi sporazumi sa zemalja u svijetu, kojima želimo našim znanjem i iskustvom pružiti stručnu pomoć. I nadalje naše temeljne zadaće biti će dostupnim metodama smanjivati minski sumnjivi prostor, kontinuirano upozoravati na postojeću minsku opasnost, održavati obilježenost minski sumnjiva prostora, provoditi sve propisane mjere kontrole kvalitete poslova razminiranja.

Cilj nam je dostići ulogu stabilnog i učinkovitog partnera u svjetskoj protuminskoj zajednici, a stečeno iskustvo, znanje i sposobnost ugraditi u globalni problem mina u svijetu.

NOVOSTI

16. Međunarodno simpozij Protuminsko djelovanje 2019.

MINSKA SITUACIJA

Minski sumnjiva područja u RH:
351,00 km2

Ured za razminiranje Vlade RH
CTRO