Hrvatski centar za razminiranje

  Swiss Croatian Cooperation Programme
  Program ruralnog razvoja
RSS

Suradnja

Suradnja na međunarodnoj razini od Hrvatskog centra za razminiranje zahtjeva blisku suradnju s Uredom za razminiranje Vlade RH, Ministarstvom vanjskih poslova i europskih integracija, misijama Republike Hrvatske u svijetu, te Ministarstvom obrane. Osim ispunjenja obveza preuzetih potpisivanjem Otavske konvencije, Konvencije o određenom konvencionalnom oružju i Konvencije o kazetnom streljivu, aktivnosti međunarodne suradnje usmjerile su se primarno ka prikupljanju sredstava za razminiranje, nabavku potrebne opreme, pomoći žrtvama mina te edukaciju o opasnostima od mina. Pored donatorskih aktivnosti, međunarodna suradnja uključuje i sudjelovanje na različitim konferencijama regionalne i svjetske razine, putem kojih se prezentiraju i promoviraju postignuća u protuminskom djelovanju Republike Hrvatske.

Tijekom godina HCR-ovog rada, prethodno navedeno rezultiralo je potvrdom međunarodne protuminske zajednice da je HCR postao respektabilan i stručan subjekt u sklopu međunarodnog sustava protuminskog djelovanja. Time se HCR-u pružila prilika za davanje aktivne pomoći ostalim nacionalnim centrima za protuminsko djelovanje u regiji i šire, iniciranje zajedničkih projekata kao i zajednički nastup prema donatorskoj zajednici. Danas, međunarodnoj zajednici u protuminskom djelovanju, hrvatski protuminski sustav sa HCR-om na čelu može ponuditi:

 • Uspostavu Nacionalnog centra za protuminsko djelovanje
 • Zakonsku, podzakonsku i normativnu regulativu
 • Uspostavu minsko informacijskog sustava i geoinformacijskog sustava
 • Sustav planiranja – izradu Nacionalnih programa, izradu godišnjih i operativnih planova
 • Edukaciju izvršitelja poslova humanitarnog razminiravanja (pirotehničara, pomoćnih djelatnika i menadžmenta)
 • Zaštitnu opremu i strojeve za razminiravanje proizvedene u Republici Hrvatskoj
 • Kapacitete i znanje hrvatskih tvrtki za razminiravanje
 • Kapacitete za testiranje strojeva, opreme i uređaja te novih metodologija za otkrivanje MES-a i NUS-a.

Kroz vlastito djelovanja HCR je također inicirao i stvaranje različitih organizacija odnosno tijela koja su doprinijela aktivnostima međunarodne suradnje. Tako je Hrvatski Centar za razminiranje-Centar za testiranje, razvoj i obuku d.o.o. (HCR-CTRO d.o.o.) osnovan 2003. godine s ciljem da kroz svoje djelatnosti potiče, pomaže i razvija operativna testiranja i evaluaciju tehnologija otkrivanja mina i NUS-a, te da sustavno vrši ispitivanja, istraživanja i razvoj protuminskog djelovanja za potrebe ukupne protuminske zajednice. Nadalje, osnivanjem Grupacije za humanitarno razminiranje u srpnju 2008. godine, stvorena je mogućnost izvoza hrvatskog znanja i tehnologija na inozemna tržišta, odnosno u zemlje koje imaju minski problem a kroz svoje osnivače i pridružene članove, na jednom mjestu osigurava kapacitete, resurse i znanja za provođenje svih aktivnosti vezanih za protuminsko djelovanje. Grupaciju danas čini 14 članova - osim HCR-a i HCR Centra za testiranje, razvoj i obuku, to su proizvođači strojeva za razminiranje DOK-ING d.o.o., Đuro Đaković - Specijalna vozila d.d. i Istraživač d.o.o., proizvođači zaštitne opreme Borovo Gumitrade d.o.o. i Šestan Busch d.o.o., proizvođač metaldetektora Vallon GmbH iz Njemačke, proizvođač magnetometara Schonestedt iz SAD-a, proizvođač alata za strojeve za razminiranje Blas-Tip s.p. iz Slovenije, Regionalni centar za podvodno razminiranje (RCUD) iz Crne Gore, tvrtke za razminiranje MKA*Deming d.o.o. i Mungos razminiranje d.o.o. te Geofoto d.o.o. proizvođač digitalnih orto-foto karata.

Rezultati su danas vidljivi prije svega kroz izvrsnu suradnju sa susjednim državama kao na primjer Centrom za mine Republike Srbije, Centrom za uklanjanje mina u BIH, Regionalnim centrom za obuku ronilaca i podvodno deminiranje iz Crne Gore ili organizacijom ITF – Enhencing Human Security tj. Međunarodnom fondacijom za razminiranje i pomoć žrtvama mina sa sjedištem u Ljubljani, bilo to izravno ili u sklopu Savjeta za protuminsko djelovanje u Jugoistočnoj Europi tj. SEEMAC-a čiji je HCR suosnivač i član. Također, visoki stupanj suradnje ostvaruje se i s drugim relevantnim institucijama za protuminsko djelovanje iz zemalja Jugoistočne Europe i Podkavkazlja: Albanije, Armenije, Azerbajdžana, Kosova te Makedonije, a partnersko djelovanje provodi se i s Mađarskom u sklopu EU programa prekogranične suradnje koja je u provedbi za razdoblje od 2014-2020.

Potpisano je također nekoliko međunarodnih sporazuma te se danas Međunarodna suradnja u okviru djelatnosti HCR-a trenutno razvija s dvadesetak zemalja. S deset zemalja (Azerbajdžan, Jemen, Libija, Ukrajina, Egipat, Irak, Kolumbija, Srbija i BiH) potpisan je sporazum o suradnji. S Islamskom Republikom Iran potpisana je zajednička Izjava o suradnji u protuminskom djelovanju, a 2015. potpisan je nacrt sporazuma o suradnji s Armenijom.

Jednako je važno spomenuti i zajedničke aktivnosti partnera u međunarodnoj suradnji i pružanju humanitarne pomoći HCR-a tj. Centra za testiranje, razvoj i obuku d.o.o., pri čemu se primjerice izdvajaju projekti vezani uz protuminsko djelovanje nakon poplava, potpora uspostavi protuminskog sustava u Republici Kolumbiji te edukacija sirijskih izbjeglica u izbjegličkom kampu Mafraq u Jordanu koje je financiralo Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH iz programa „Razvojne suradnje i humanitarne pomoći“ pri čemu je obuka realizirana u suradnji sa Jordanskim nacionalnim centrom za razminiranje (NCDR).

Osim navedenih aktivnosti, svake godine predstavnici Hrvatskog centra za razminiranje sudjeluju na izvještajnim konferencijama potpisanih međunarodnih Konvencija, a 2015. godine velika čast za Republiku Hrvatsku bila je i organizacija Prve pregledne konferencije Konvencije o kazetnom streljivu u Dubrovniku, od 7.-11. rujna 2015. godine na inicijativu i u organizaciji Ureda za razminiranje Vlade RH. Posebno se ističe i suorganizacija dvanaest međunarodnih stručnih savjetovanja održanih u razdoblju od 2004. do 2015. godine koji su organizirali HCR i HCR-CTRO. Na Savjetovanjima su sudjelovali predstavnici nacionalnih centara za protuminsko djelovanje, UN-a, nevladinih udruga, znanstvenih institucija, tvrtki za razminiranje te proizvođači opreme iz tridesetak zemalja sa svih kontinenata. Teme savjetovanja bile su protuminsko djelovanje, upotreba i testiranje strojeva za razminiranje, strojno razminiranje, metode i tehnike u razminiranju kao i kontrola učinaka, opći izvid, prikaz novih metoda i tehnologija u razminiranju, vježba spašavanja stradalog pirotehničara, prikaz podvodnog izviđaja i razminiranja, te niz pravila i metoda u kontroli kvalitete.

Čast za HCR bila je i organizacija radionice na temu „Akreditacija, ugovaranje i monitoring za organizacije u protuminskom djelovanju“ održane 2015. godine u suorganizaciji Hrvatskog centra za razminiranje, Centra za testiranje, razvoj i obuku te Međunarodnog centra za humanitarno razminiranje iz Ženeve (GICHD). Radionica je organizirana za polaznike koji dolaze iz država arapskog govornog područja te okupila 14 sudionika iz Libije, Mauritanije, Libanona, Palestine, Saudijske Arabije, Sudana i Somalije promovirajući na taj način hrvatski protuminski sustav te znanja naših stručnjaka.

Hrvatski centar za razminiranje i u 2016. godini biti će suorganizator trinaestog po redu međunarodnog simpozija „Protuminsko djelovanje“. Osim navedenog u planu je i radionica za menadžersko osoblje u protuminskom djelovanju koje će biti provedeno u suradnji s James Madison sveučilištem iz SAD-a.

Navedena iskustva ali i buduće planirane aktivnosti iskoristit će se za još bolju prezentaciju odnosno afirmaciju hrvatskog protuminskog sustava kao izvoznog proizvoda te nadalje pozicionirati Hrvatski centar za razminiranje kao međunarodnu instituciju tj. nositelja znanja u protuminskom djelovanju.

NOVOSTI

16. Međunarodno simpozij Protuminsko djelovanje 2019.

MINSKA SITUACIJA

Minski sumnjiva područja u RH:
351,00 km2

Ured za razminiranje Vlade RH
CTRO