DODATNA DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE
OTVORENI POSTUPAK NABAVE
Evidencijski broj nabave 4/18 VV
Datum slanja poziva na nadmetanje: 31. siječnja 2018. godine
I. IDEJNI PROJEKTI
R.B. NAZIV PROJEKTA
1.Šumske površine u G.J. Makovnik 3. dio, u Ličko-senjskoj i Karlovačkoj županiji, oznake plana PR-KAPLA-012-01-18, tlocrtne površine 609.336 m2    (27,3 MB)     Gis
2Šumske površine u G.J. Makovnik 2. dio, u Karlovačkoj županiji, oznake plana PR-KAPLA-011-01-18, tlocrtne površine 354.996 m2    (24,6 MB)     Gis
3Šumske površine u G.J. Makovnik 1. dio, u Ličko-senjskoj i Karlovačkoj županiji, oznake plana PR-LSBRI-010-01-18, tlocrtne površine 189.855 m2    (19,63 MB)     Gis

Napomena:
Svi dokumenti i/ili njihovi dijelovi dostupni na ovim stranicama isključivo se mogu koristiti u svrhu izrade ponude za ustupanje poslova pretraživanja i razminiranja.

Za otvaranje dokumenata sa ove stranice potrebno je imati instaliran Adobe Acrobat Reader (minimalna verzija 5.0). Ukoliko nemate instaliran Adobe Acrobat Reader isti se može besplatno preuzeti sa stranice http://www.adobe.com/acrobat/.