DODATNA DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE
OTVORENI POSTUPAK NABAVE
Evidencijski broj nabave 13/18 VV
Datum slanja poziva na nadmetanje: 13. rujna 2018.
I. IDEJNI PROJEKTI
R.B. NAZIV PROJEKTA
1.Područje naselja Bila Vlaka, u Zadarskoj županiji, oznake plana: PR-ZDSTA-064-05-18, tlocrtne površine: 790.968 m2    (8,64 MB)     Gis
2. Područje naselja Pristeg, u Zadarskoj županiji, oznake plana: PR-ZDBEN-063-05-18, tlocrtne površine: 291.203 m2    (11,09 MB)     Gis
3.Površine na području naselja Širitovci, u Šibensko – kninskoj županiji, oznake plana: PR-ŠKDRN-060-05-18, tlocrtne površine: 212.351 m2    (19,76 MB)     Gis
4.Površine na području naselja Plastovo, u Šibensko – kninskoj županiji, oznake plana: PR-ŠKSKR-062-05-18, tlocrtne površine: 205.875 m2    (29,66 MB)     Gis

Napomena:
Svi dokumenti i/ili njihovi dijelovi dostupni na ovim stranicama isključivo se mogu koristiti u svrhu izrade ponude za ustupanje poslova pretraživanja i razminiranja.

Za otvaranje dokumenata sa ove stranice potrebno je imati instaliran Adobe Acrobat Reader (minimalna verzija 5.0). Ukoliko nemate instaliran Adobe Acrobat Reader isti se može besplatno preuzeti sa stranice http://www.adobe.com/acrobat/.