DODATNA DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE
OTVORENI POSTUPAK NABAVE
Evidencijski broj nabave 14/18 VV MV
Datum slanja poziva na nadmetanje: 20. rujna 2018. godine
I. IDEJNI PROJEKTI
R.B. NAZIV PROJEKTA
1.GRUPA 1: Šumski odjeli 10a i 11a u G. J. Vrana, u Zadarskoj županiji, oznake plana: PR-ZDPKS-028-01-18, tlocrtne površine: 373.288 m2    (31,82 MB)     Gis
2. GRUPA 2: Šumski odjel 8a u G. J. Vrana, u Zadarskoj županiji, oznake plana: PR-ZDPKS-035-02-18, tlocrtne površine: 249.226 m2    (18,69 MB)     Gis
3GRUPA 3: Šumski odjel 9a u G. J. Vrana, u Zadarskoj županiji, oznake plana: PR-ZDPKS-036-02-18, tlocrtne površine: 212.356 m2    (18,08 MB)     Gis

Napomena:
Svi dokumenti i/ili njihovi dijelovi dostupni na ovim stranicama isključivo se mogu koristiti u svrhu izrade ponude za ustupanje poslova pretraživanja i razminiranja.

Za otvaranje dokumenata sa ove stranice potrebno je imati instaliran Adobe Acrobat Reader (minimalna verzija 5.0). Ukoliko nemate instaliran Adobe Acrobat Reader isti se može besplatno preuzeti sa stranice http://www.adobe.com/acrobat/.