DODATNA DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE
OTVORENI POSTUPAK NABAVE
Evidencijski broj nabave 21/18 MV
Datum slanja poziva na nadmetanje: 24.09.2018. godine
I. IDEJNI PROJEKTI
R.B. NAZIV PROJEKTA
1. Područje Umac istočno od naselja Pristeg, u Zadarsko županiji, oznaka plana PR-ZDBEN-090-09-18, tlocrtne površine 20.000 m2.    (10,3 MB)     Gis

Napomena:
Svi dokumenti i/ili njihovi dijelovi dostupni na ovim stranicama isključivo se mogu koristiti u svrhu izrade ponude za ustupanje poslova pretraživanja i razminiranja.

Za otvaranje dokumenata sa ove stranice potrebno je imati instaliran Adobe Acrobat Reader (minimalna verzija 5.0). Ukoliko nemate instaliran Adobe Acrobat Reader isti se može besplatno preuzeti sa stranice http://www.adobe.com/acrobat/.