DODATNA DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE
OTVORENI POSTUPAK NABAVE
Evidencijski broj nabave 22/18 MV
Datum slanja objave: 10.10. 2018. godine
I. IDEJNI PROJEKTI
R.B. NAZIV PROJEKTA
1. Prosine uz naselje Mirlović polje u Šibensko-kninskoj županiji, oznaka plana PR-ŠKRUŽ-061-05-18, tlocrtne površine 214.670 m2    (22,16 MB)     Gis

Napomena:
Svi dokumenti i/ili njihovi dijelovi dostupni na ovim stranicama isključivo se mogu koristiti u svrhu izrade ponude za ustupanje poslova pretraživanja i razminiranja.

Za otvaranje dokumenata sa ove stranice potrebno je imati instaliran Adobe Acrobat Reader (minimalna verzija 5.0). Ukoliko nemate instaliran Adobe Acrobat Reader isti se može besplatno preuzeti sa stranice http://www.adobe.com/acrobat/.